Utrinki s seminarja

Delavnica - IGRA JE RESNA STVAR! - osnovni program

Opis: Celostna metodološka podpora zgodnjemu učenju tujega jezika, brez uporabe učbenika. Praktično zasnovana predstavitev metodologije in projektnega pristopa k poučevanju tujega jezika v prvem triletju osnovne šole (starost otrok od 6-8 let).

Obseg: 22 ur (1 točka za napredovanje, skladno s Pravilnikom, Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).

Trajanje: 3 dni.

Termin: 20 - 22. 8. 2018, OŠ Ljubečna.

Zaželeno predznanje udeležencev-k: aktivno znanje angleškega jezika, saj se delavnica izvaja v angleščini.

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnice: Na delavnici se spoznajo etape projektnega pristopa. Prek sodelovalnih oblik dela, ki se jih lahko uspešno uporabi tudi v razredu z otroki, se definirajo cilji jezikovnega usvajanja ter se povežejo z obravnavanimi aktivnostmi. Aktivnosti se spoznavajo na projektu 'JESEN' in se jih praktično preizkusi. Oblikovane so v program, ki ima plastno zasnovane teme: school (about me and my family, transportation), autumn nature (Halloween, autumn colours, weather, calendar, clothing, numbers, songs). Zadnji dan delavnice se, na osnovi pridobljenega znanja, izvede ura z otroki in analizira delo. Obravnavani program je v skladu z Učnim načrtom (MIZŠ, 2013). Vsebine in aktivnosti je možno takoj prenesti v razred.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnice: Program je oblikovan tako, da je osrednji akter učenja otrok, učitelj je organizator dela in otrokov 'pomočnik'. Aktivnosti hkrati omogočijo otroku na praktičnih primerih spoznavati in uriti socialne veščine ter tako odstranijo bariere, ki so moteče pri usvajanju tujega jezika. Učbeniki in delovni zvezki so pri takšnem pristopu odveč. Aktivnosti se lahko prilagodijo različnim obravnavanim temam.

Cena delavnice: 160,00 EUR (+ DDV) za prijave prejete do vključno 10.6.2018. Kasnejše prijave imajo polno kotizacijo (195,00 EUR + DDV). V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice ter prigrizek. Kosilo je organizirano in se plača prvi dan delavnice.

Do enega leta po udeležbi na delavnici lahko šole kupijo C00lSch00l pripomočke s popustom.

KOMPETENCE UČITELJEV PO DELAVNICI:

Utrinki s seminarja

Delavnica – IGRA JE RESNA STVAR! – Sobotnice

Opis: Praktično zasnovana predstavitev metodologije in projektnega pristopa k poučevanju tujega jezika v prvem triletju osnovne šole (starost otrok od 6-8 let).

Obseg: 8 ur. Ure Sobotnic se seštevajo. Vse štiri prinesejo 1.5 točke v skladu s Pravilnikom, Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10, udeležite se lahko tudi samo posamezne Sobotnice.

Trajanje: štiri posamezna srečanja.

Termini (izvajajo se na OŠ Ljubečna):
Sobotnica 1: Projekt ZIMA in delo v velikih skupinah – 25.11.2017
Sobotnica 2: Projekt POMLAD in opismenjevanje – 10.2.2018
Sobotnica 3: Projekt POLETJE in poslušanje - 7.4.2018
Sobotnica 4: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE - 19.5.2018

Zaželeno predznanje udeležencev-k: aktivno znanje angleškega jezika, saj se delavnica izvaja v angleščini ter obisk Osnovne delavnice Igra je resna stvar!

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnic: Delavnice so nadgradnja Osnovne delavnice, kjer se poglabljajo in utrjujejo spoznanja projektnega dela, metodologije, oblikovanja programa in strukturiranega umeščanja aktivnosti, z namenom doseganja ciljev.
Obravnavane vsebine so v skladu z Učnim načrtom (MIZŠ, 2013). Vsebine in aktivnosti je možno takoj uporabiti.

Sobotnica 1 – Prek etap se predstavi projekt ZIMA, ki obsega teme: Christmas (about holiday, my house, my family, songs), winter nature (landscape, calendar (numbers, months, season, days, weather, clothes), colours, outdoor activities, indoor activities, songs).
Poglobljeno je obravnavano: način dela v velikih skupinah, oblikovanje skupnosti.

Sobotnica 2 - Prek etap se predstavi projekt POMLAD, ki obsega teme: spring nature (landscapes (in the meadow, in the wilderness, on the farm), animals, food, songs, colours, numbers, outdoor activities), calendar (weather, season, days, clothes).
Poglobljeno je obravnavano opismenjevanje (branje, pisanje).

Sobotnica 3 - Prek etap se predstavi projekt POLETJE, ki obsega teme: summer nature (landscapes (under the sea), animals, songs, colours, numbers, outdoor activities), calendar (weather, season, days, clothes).
Poglobljeno je obravnavano poslušanje.

Sobotnica 4 - Udeleženci-ke delavnice strnejo spoznanja projektnega dela iz Osnovne delavnice in Sobotnic ter aktivnosti oblikujejo v dejavnosti preverjanja in ocenjevanja znanja ter njihovega vrednotenja. Besedišče se obravnava v kontekstu in vedno v smiselni povezavi z živim jezikom.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnic: Program je oblikovan tako, da je osrednji akter učenja otrok, učitelj je organizator dela in otrokov 'pomočnik'. Aktivnosti hkrati omogočijo otroku na praktičnih primerih spoznavati in uriti socialne veščine ter tako odstranijo bariere, ki so moteče pri usvajanju tujega jezika. Učbeniki in delovni zvezki so pri takšnem pristopu odveč. Preverjanje in ocenjevanje je prilagojeno načinu formalnega spremljanja znanja in omogoča manj stresa otroku in hkrati bolj realen prikaz otrokovega znanja. Besedišče se obravnava v kontekstu in vedno v smiselni povezavi z živim jezikom.

Cena delavnice: 95,00 EUR (+ DDV). V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice ter prigrizek. Kosilo je organizirano in se plača v času obeda. Za učitelje, ki uporabljajo C00lSch00l didaktične pripomočke se upošteva popust. Višina popusta je odvisna od obsega uporabljenih kompletov (en komplet/en udeleženec-ka/4 sobotnice v tekočem letu):


Utrinki s seminarja

Delavnica - SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH

(Tematsko obravnavanje vsebin z vidika seznanjanja z besednimi vrstami, kolokacijami, strukturiranjem besedila, uvajanja orientacije v času (time) ter časov (tenses) - 4. in 5. razred)

Opis: Praktično zasnovana predstavitev metodologije in projektnega pristopa k poučevanju tujega jezika v 4. in 5. razredu snovne šole (starost otrok od 9-10 let).

Obseg: 18 ur (1 točka za napredovanje, skladno s Pravilnikom, Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).

Trajanje: 2 dni.

Termin: 8 - 9. 6. 2018, OŠ Ljubečna.

Zaželeno predznanje udeležencev-k: aktivno znanje angleškega jezika, saj se delavnica izvaja v angleščini ter predhodna udeležba na seminarju Igra je resna stvar! – Osnovna delavnica (pričujoča delavnica je nadgradnja Osnovne).

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnice: Na delavnici se spoznajo aktivnosti, ki vodijo v usvajanje govora, branja, pisanja in poslušanja. Aktivnosti se praktično preizkusijo. Prek sodelovalnih oblik dela, ki se jih lahko uspešno uporabi tudi v razredu z otroki, se ugotavlja povezanost aktivnosti s kontekstom projekta ter se ovrednoti in določi njihov pomen pri usvajanju ciljev.
Udeleženci-ke delavnice spoznajo način vizualnega opismenjevanja (pisanja in branja stavkov ter besedil), strukturiranja stavkov in besedil (s pomočjo 'word web' pripomočka, ki omogoča vaje branja, pisanja in govora), pristop k obravnavanju poezije ter poslušanja. Aktivnosti se spoznavajo na osnovi projekta zato so vsebinsko zasnovane. Prek vsebin se obravnava tudi slovnica: vprašalnice, struktura stavka, besedne vrste, časovna orientacija, slovnični časi idr.
Obravnavani program je v skladu z Učnim načrtom (MIZŠ, 2013). Vsebine in aktivnosti je možno takoj prenesti v razred.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnice: Program je oblikovan tako, da je osrednji akter učenja otrok, učitelj je organizator dela in otrokov 'pomočnik'. Učbeniki in delovni zvezki niso potrebni. Aktivnosti hkrati omogočijo otroku na praktičnih primerih spoznavati in uriti socialne veščine ter tako odstranijo bariere, ki so moteče pri usvajanju tujega jezika. Aktivnosti se lahko prilagodijo različnim obravnavanim temam.

Cena delavnice: 140,00 EUR (+ DDV). V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice ter prigrizek. Kosilo je organizirano in se plača prvi dan delavnice.

Do enega leta po udeležbi na delavnici lahko šole kupijo C00lSch00l pripomočke s popustom.


Utrinki s seminarja KOMPETENCE UČITELJEV PO DELAVNICI:

PRIJAVE NA DELAVNICE


Komentarji udeležencev na izvedenih delavnicah:


"Kaj je na vas naredilo največji vtis na seminarju?" - mnenja udeležencev


Pogosta vprašanja

Podelitev diplom - Seminar Ljubečna avgust 2017

Komu so namenjene delavnice?

Namenjene so učiteljem, ki poučujejo tuji jezik na zgodnji stopnji (6-11 let).

Ali dobim praktične primere iz prakse?

Delavnice so praktično zasnovane. Vse aktivnosti, predstavljene na delavnicah, udeleženci preizkusijo sami. Nabor aktivnosti se lahko takoj prenese v razred.

Ali na seminarju prejmemo tudi kakšne materiale?

Za izvedene dejavnosti se material dobi na izobraževanju. Veliko materiala je na C00lSch00l spletni strani (risane predologe oz t.im 'doodles', ki nadomestijo delovni zvezek). Kartoteka in hiški so plačljivi.

Ali se izvajajo delavnice tudi za višje razrede?

Delavnice zajamejo nižjo stopnjo osnovnošolskega izobraževanja, do starosti 10/11 let.

V čem je razlika med načinom dela, ki je predstavljen na seminarju in CLIL-om?

C00lSch00l pristop ena izmed oblik CLIL-a. Po takšnem konceptu se v Pilgrims izobraževanjih predstavi CLIL pristop.

Kaj je bistvo prikazanega pristopa k učenju tujega jezika?

Bistvo so dejavnosti povezane v projekt in osredotočene na otroka kot glavnega akterja v procesu učenja. To omogočimo prek igivih dejavnosti, v katerih je otrok aktivno vključen. Projekt se izvaja v etapah, znotraj katerih so dejavnosti med seboj vsebinsko povezane. Z drugii besedami, dejavnosti so medpredmetno povezane in dajo otroku smisel.

Podelitev diplom - Seminar Ljubečna avgust 2015

Poučevanju katerega tujega jezika je seminar namenjen?

V prvi triadi je pristop enak, ne glede na to kateri jezik se poučuje. Za pokrivanje ciljev se vse prikazane dejavnosti lahko 'prevedejo' v katerikoli jezik. Primeri predstavljeni na seminarju pa so iz angleškega jezika.

Na kakšen način lahko pridemo do C00lSch00l didaktičnih pripomočkov?

Obstaja štiri vrste C00lSch00l didaktičnih pripomočkov. CoolDoodles, oz. risane predloge so brezplačne. Celotno zbirko najdete tukaj. Računalniške igrice so prav tako brezplačne in jih lahko igrate na tej povezavi. CoolHouse (hiški) in CoolTool (kartoteka) pa se lahko kupijo posamično ali pa v kompletih. Podrobno razporeditev kompletov in cene si lahko ogledate TUKAJ. Natančna in vsestranska uporaba risanih predlog, hišk in kartoteke je predstavljena na seminarjih.
Za naročila C00lSch00l didaktičnih pripomočkov sledite povezavi 'Naročila pripomočkov'.

Koliko kompletov C00lSch00l didaktičnih pripomočkov potrebuje šola?

V kolikor lahko šola organizira svoj urnik tako, da se ure tujega jezika med seboj ne prekrivajo (vsaj isti razredi ne), potem je en 'Celoten komplet' za šolo dovolj (Vsebuje obe hiški in celotno kartoteko).

Pogosta vprašanja o C00lSobotnicah

Utrinki s seminarja

Kaj so C00lSobotnice?

C00lSobotnice so srečanja učiteljev, ki so za svoj način poučevanja angleščine izbrali delo brez učbenikov, po C00lP00l smernicah.

Kaj je namen C00lSobotnic?

Naš namen je združiti moči enako mislečih učiteljev in učiteljic, širiti dobro prakso, si izmenjevati medsebojne izkušnje, iskati rešitve perečih izzivov v danih pogojih poučevanja, si dajati medsebojno podporo, osebno in profesionalno napredovati in posledično dvigovati kvaliteto pouka tako, da smo zadovoljni učitelji, otroci in starši.

Kje se C00lSobotnice izvajajo?

Na OŠ Ljubečna. Glede na prostorske možnosti, ki jih bodo šole pripravljene nuditi, se lahko C00lSobotnice izvajajo na različnih območjih Slovenije.