Utrinki s seminarja

IGRA JE RESNA STVAR! - začetni seminar za učitelje

(Celostna metodološka podpora zgodnjemu učenju tujega jezika, brez uporabe učbenika - 1. triada)

Seminar se v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10) ovrednoti z 1 točko.


Utrinki s seminarja

SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH - nadaljevalni seminar za učitelje

(Tematsko obravnavanje vsebin z vidika seznanjanja z besednimi vrstami, kolokacijami, strukturiranjem besedila, uvajanja orientacije v času (time) ter časov (tenses) - 4. in 5. razred)


Seminar se v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10) ovrednoti z 1 točko.


Utrinki s seminarja

PRIJAVE NA SEMINAR


Komentarji udeležencev na izvedenih seminarjih:


"Kaj je na vas naredilo največji vtis na seminarju?" - mnenja udeležencev


Pogosta vprašanja

Podelitev diplom - Seminar Ljubečna avgust 2015

Komu je seminar ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA BREZ UČBENIKA namenjen?

Seminar je ZAČETNI in prikaže način dela, ki ga učitelji uporabljajo v prvi triadi zgodnjega tujejezikovnega pouka.

Koliko časa traja seminar?

Seminar je tridnevni, v skupni dolžini 22 ur.

Ali dobim praktične primere iz prakse?

Prvi dan seminarja je namenjen pregledu osnovnih dejavnosti, ki pokrivajo vse cilje po učnem načrtu. Udeleženci seminarja dejavnosti izvajajo tudi sami, tako da imajo vse potrebne informacije in prijeme za prenos le-teh v razred.

Ali na seminarju prejmemo tudi kakšne materiale?

Na seminarju dobite v tiskani obliki vsebino predavanj, izkusite praktične primere iz prakse ter povezave do strani z materialom. Udeleženci si povezavo praktičnih dejavnosti s cilji iz učnega načrta beležijo sami v pripravljen obrazec. Didaktični pripomočki so v času seminarja na voljo za ogled in uporabo pri praktičnih izvedbah dejavnosti.

Ali so lahko kakšne ideje uporabne tudi v 4. in 5. razredu?

Vse ideje se lahko uporabijo do 5.razreda (nekatere tudi v višjih). Razlika je le v tem, da so demonstrirane dejavnosti v prvi triadi sistem dela prek iger, v višjih razredih pa se obstoječi sistem nadgradi. Igre so tam bolj povezane z usvajanjem samega jezika (slovnica).

Ali se izvajajo seminarji tudi za višje razrede?

Seminar za višje razrede (nadaljevalni) je v pripravi. Vsi, ki so na seznamu za obveščanje, bodo obveščeni na njihov e-naslov, vabila pa se pošljejo tudi na šole. (Vpišite se na listo za obveščanje)

Začetni seminar se ne osredotoča veliko na opismenjevanje. Zakaj?

V začetnem seminarju se udeleženci seznanijo s pripravami na opismenjevanje, ki so v določeni stopnji že osredotočene na zapis. Drugače je pa celoten sistem dela namenjen prepoznavanju zapisane besede in povezavi zapisa in izgovorjave. Tudi po učnem načrtu sta cilja branje in pisanje šele ob koncu 3. razreda. O samem opismenjevanje (v smislu strukturiranja besedila) bo več govora v nadaljevalnem seminarju.

Utrinki s seminarja

Kaj pa ocenjevanje?

Za sledenje doseganja standardov je sestavljen opazovalni list. Z učitelji, ki se v razredu poslužujejo prikazanega načina dela in uporabljajo C00lSch00l didaktične pripomočke, skupaj razvijamo sistem ocenjevanja, ki je v skladu s pravilnikom o ocenjevanju.

V čem je razlika med načinom dela, ki je predstavljen na seminarju in CLIL-om?

CLIL - ki ga nekateri imenujejo kot 'pravi CLIL' nima jezikovnih ciljev. Glede na to, da poučevanje tujega jezika po učnem načrtu zahteva doseganje določenih jezikovnih ciljev, je predstavljen način dela varianta CLIL-a (prav tako tematsko zasnovano), ki prek vsebin pokrije jezikovne cilje, vendar se otrok s samo slovnico jezika ne obremenjuje.

Kaj je bistvo prikazanega pristopa k učenju tujega jezika?

Glavni 'moto' je igra. Igre so izpeljane iz vsebin (pravljic) in zasnovane tako, da pokrivajo različne cilje.

Poučevanju katerega tujega jezika je seminar namenjen?

V prvi triadi je pristop enak, ne glede na to kateri jezik se poučuje. Za pokrivanje ciljev se vse prikazane dejavnosti lahko 'prevedejo' v katerikoli jezik. Primeri predstavljeni na seminarju pa so iz angleškega jezika.

Dosedanji seminarji so bili samo v Celju. Ali bodo izvedeni še kje drugje?

Trudimo se, da bi lokacije seminarja približali učiteljem po vsej Sloveniji. Trenutno organiziramo izvedbo v Novem mestu in Postojni. Pogoja za izvedbo sta dva; da nam šola pomaga, da dobimo otroke, s katerimi zadnji dan seminarja izvedemo uro ter ugodne cene prehrane in najema prostorov. Višina kotizacije je namreč odvisna od nastalih stroškov. Vsekakor pa je kotizacija v Celju najnižja, saj je predavateljica iz Celja in zato ni stroškov njenega prevoza in nočitev.

Na kakšen način lahko pridemo do C00lSch00l didaktičnih pripomočkov?

Obstaja štiri vrste C00lSch00l didaktičnih pripomočkov. CoolDoodles, oz. risane predloge so brezplačne. Celotno zbirko najdete tukaj. Računalniške igrice so prav tako brezplačne in jih lahko igrate na tej povezavi. CoolHouse (hiški) in CoolTool (kartoteka) pa se lahko kupijo posamično ali pa v kompletih. Podrobno razporeditev kompletov in cene si lahko ogledate TUKAJ. Natančna in vsestranska uporaba risanih predlog, hišk in kartoteke je predstavljena na seminarjih.
Za naročila C00lSch00l didaktičnih pripomočkov sledite povezavi 'Naročila pripomočkov'.

Koliko kompletov C00lSch00l didaktičnih pripomočkov potrebuje šola?

V kolikor lahko šola organizira svoj urnik tako, da se ure tujega jezika med seboj ne prekrivajo (vsaj isti razredi ne), potem je en 'Celoten komplet' za šolo dovolj (Vsebuje obe hiški in celotno kartoteko).

Komu je namenjen nadaljevalni seminar?

Učiteljem, ki poučujejo 4. in 5. razred in so seznanjeni s pristopom dela, predstavljenega na začetnem seminarju.

Kaj je vsebina nadaljevalnega seminarja?

Nadaljevalni seminar je nadgradnja začetnega in sloni na idejah, pristopu in načinu dela, predstavljenega na začetnem seminarju. Cilji so v skladu z UN, prikazan je način obravnavanja vsebin s poudarkom na spoznavanju besedišča v kontekstu (kolokacija) ter seznanjanju z besednimi vrstami (terminologijo) in časi, ki omogočajo otroku lažje sledenje učenju TJ od 6. razreda naprej.

Na čem sloni delo v razredu predstavljenem na nadaljevalnem seminarju?

Delo sloni na avtentičnem gradivu (posnetki z naravnimi govorci, originalna besedila) in CoolSchool slikovnemu slovarju, ki omogoča obravnavanje slovnice na konkreten in vizualen način.