Utrinki s seminarja

C00lSobotnice

Okvirna vsebina C00lSobotnice 18.03.2017:


Utrinki s seminarja

Pogosta vprašanja o C00lSobotnicah

Kaj so C00lSobotnice?

C00lSobotnice so srečanja učiteljev, ki so za svoj način poučevanja angleščine izbrali delo brez učbenikov, po C00lP00l smernicah in uporabljajo C00lSch00l didaktične pripomočke.

Kaj je namen C00lSobotnic?

Naš namen je združiti moči enako mislečih učiteljev in učiteljic, širiti dobro prakso, si izmenjevati medsebojne izkušnje, iskati rešitve perečih izzivov v danih pogojih poučevanja, si dajati medsebojno podporo, osebno in profesionalno napredovati in posledično dvigovati kvaliteto pouka tako, da smo zadovoljni učitelji, otroci in starši.

Kje se C00lSobotnice izvajajo?

Začnemo na OŠ Ljubečna. Glede na prostorske možnosti, ki jih bodo šole pripravljene nuditi, se bodo C00lSobotnice izvajale na različnih območjih Slovenije.

Kolikokrat na šolsko leto se C00lSobotnice izvajajo?

V šolskem letu 2016/17 imamo načrtovani dve. Glede na potrebe in možnosti obiska, se za morebitne dodatne izvedbe z udeleženci dogovarjamo sproti.

Kolikšna je kotizacija C00lSobotnic?

Za samoplačnike je cena 30 EUR na srečanje (pribl. 5 ur), če je udeležencev 10 ali več. Za manjše število je cena 40 EUR. Če je plačnik pravna oseba (šola) je cena udeležbe 90 EUR (+DDV).

Kako se prijavim na C00lSobotnico?

V kolikor si učitelj-ica šole, ki uporablja C00lSch00l pripomočke (in še nisi na listi prijavljenih), piši na: info@c00lsch00l.eu. Vabila in podrobne informacije se pošiljajo vsem prijavljenim na listo.


Utrinki s seminarja

Pretekle sobotnice

Vsebina C00lSobotnice 10.12.2016: