CoolSchool - kdo smo

Kdo smo C00lSch00l?

Smo ekipa, ki razvijamo pristop učenja naslovljen skozi 'otrokov zorni kot'.


Mag. Mija Selič že več kot tri desetletja poučuje angleščino otroke stare od štiri do deset let. Svoje izkušnje je kot prostovoljka pridobila v angleških osnovnih šolah in pridobljeno znanje uporabila na slovenskih osnovnih šolah. Formalno in neformalno se je izobraževala tako doma kot v tujini. Magistrirala je s področja razrednega pouka na temo sodelovalnega učenja pri maternem in tujem jeziku, ima štiriletno izpopolnjevanje in izobraževanje s področja konvergentne pedagogike (CIAVER, Belgija), zaključeno PI-ZPA izobraževanje ter certifikat CPE (Cambridge University). Sodelovala je v razvojno-raziskovalnem projektu Sporazumevanje v tujih jezikih, MŠŠ, katerega rezultat je bil osnutek učnega načrta za zgodnje učenje tujega jezika in uvajala angleščino v prvo triado v nekaj slovenskih osnovnih šolah. V letih od 2007 do 2011 je v okviru ZRSŠ izvajala delavnice iz zgodnjega učenja tujega jezika. Po konvergentni metodi je angleščino uvajala v ljubljanskem vrtcu F. Prešeren in dve leti izvajala project 'Angleščina v vrtcu' v vrtcu A. Černejeve v Celju.

Že dve desetletji uspešno vodi svojo jezikovno šolo C00lSch00l, kjer poučuje angleščino v duhu projektnega dela, po pristopu ChestBook Story teaching, katerega avtorica je. Vodi delavnice za učitelje in razvija didaktične pripomočke za zgodnje učenje tujega jezika. Svoj način dela in pripomočke uspešno predstavlja v tujih revijah (HLT, Pilgrims; C&TS, IATEFL GB) in na mednarodnih konferencah (Lublin, Krakow, Budimpešta, Bruselj, Topolšica, Berlin).


Dr. Lovro Selič je leta 1984 dobil svoj prvi računalnik - Commodore 64. Čeprav ga je pot zanesla v znanost - kemijo, mu je veselje do programiranja ostalo za vedno in se razširilo na podatkovno znanost in strojno učenje.

V C00lSch00l je njegova vloga 'Webmaster' in pisec računalniških iger, na sprehodih in v savni pa pride prav tudi za 'brainstorming' ...


Nuša Hercog je univerzitetna diplomirana ekonomistka in podjetnica. Čeprav zunanja sodelavka, je pomemben del tima, ki pomaga C00lSch00l blagovni znamki na poti prepoznavnosti in širjenju njegovega poslanstva — kvalitetnega jezikovnega izobraževanja — v svetu. S svojim mladostnim, a profesionalnim pogledom na blagovno znamko skrbi, da C00lSch00l širi svoje pomembno sporočilo učiteljem, staršem in — najpomembneje — da otroci dobijo kvalitetno šolanje.CoolWeb XI v1.9.14