Spletne delavnice

Delavnice

Delavnice za učitelje so specializirane za zgodnje učenje tujih jezikov otrok starih od 5 - 11 let, po CoolSchool lastnemu ChestBook Teaching pristopu. Delavnice za učitelje predstavijo učne strategije pri učenju jezika, kjer je vsebinsko zasnovan pouk in obravnavajo strategije zabavne angleščine skozi pripovedovanje pravljic, uporabo jezika za komunikacijo, razvijanje veščin 21. stoletja, urjenje socialnih kompetenc, in spodbujajo medsebojno sodelovanje. Aktivno vključen otrok v procesu učenja neobremenjeno usvaja jezik, tako skozi verbalno kot tudi pisno komunikacijo. Učenje besedišča poteka v kontekstu vsebine pravljic. Zgodnje učenje jezikov temelji na uporabi slikovnega materiala in avtentičnih pravljic. Obiščite brezplačne predoglede delavnic ali pa se prijavite neposredno na spodnjih povezavah.


Podrobna predstavitev vsebinsko zasnovanega pouka, tako imenovano 'Učenje iz skrinjice pripovedk', je osredotočena na učenje komunikacije in urjenje socialnih kompetenc pri otrocih. Program je predstavitev enega najuspešnejših načinov zgodnjega učenja jezika in odgovori na vprašanja: ZAKAJ uporabljati vsebinsko zasnovan pouk, KAJ je boljše od tradicionalnega pristopa in KAKO pristopiti k načinu uporabe jezika za komunikacijo.


PBA YEARLY PLAN je delavnica za učitelje, v kateri se postopno obrazloži kako oblikovati letni program (projekt) za zgodnje jezikovno izobraževanje po ChestBook Teaching pristopu. Temelji na vsebinsko zasnovanem pouku in pripovedovanju pravljic, ki oblikujejo kvalitetno učno okolje.


PBA BASIC COURSE je delavnica za učitelje in nazorno predstavi kako začeti zgodnje učenje tujih jezikov otrok starih od 5 -11 let po ChestBook teaching pristopu, da oblikuješ vsebinsko zasnovan pouk. Predstavi učne strategije za pripovedovanje pravljic, spoznavanje in učenje besedišča v kontekstu vsebine, oblikovanje socialnih iger za vzpodbujanje komunikacije in urjenje socialnih veščin. Strategija dela je predstavljena za učenje angleškega jezika, uporabna pa je za učenje KATEREGA KOLI jezika.


PBA LITERACY COURSE prikaže strategije poučevanja, ki omogočajo, da učenci pričnejo sami pripovedovati, brati in pisati zgodbe. Skozi proces učenja se učenci učijo slovnična pravila. Z drugimi besedami; učenje jezika od igranja z glasovi do pisanja besedil, za otroke med 5 in 11 letom starosti. Primeri so prikazani za angleški jezik, a strategije so uporabne za kateri koli jezik.


PBA CHRISTMAS WORKSHOP je delavnica za učitelje. Predstavi potek vsebinsko zasnovane ure za zgodnjen učenje tujega jezika na temo Božiča za otroke, stare 5 do 9 let, s ciljem verbalne komunikacije in učenja besedišča v kontekstu božične vsebine. Sproščeno učenje v kvalitetnem učnem okolju predstavi tudi učni material za izvedbo božične delavnice.CoolWeb XI v1.9.14