Dogodki

Delavnice v živo

Če želite, da vas o delavnicah pravočasno obvestimo pa se seveda lahko prijavite na listo za obveščanje

Sobotne delavnice: ChestBook Četverčki

Če ste učitelj-ica, ki želi pri otrocih vzbuditi njihov maksimalni učni potencial, jih naučiti, kako naučeno znanje tudi praktično uporabiti, pri čemer sami profesionalno, osebnostno in kreativno rastete, potem so Četverčki delavnice za zgodnje učenje tujega jezika prava izbira za vas.

Sklop štirih delavnic za učitelje je poglobljena predstavitev projektnega načina dela, imenovanega ChestBook Teaching. Unikaten pristop — kako učiti jezik skozi pravljice iz slikanic — uporablja kot glavni učni material avtentično slikanico in njen slikovni material. Vsebinsko zasnovan pouk vodi v uspešno uporabo jezika, grajenje besedila, učenje besedišča skozi vsebinske asociacije in njihovo uporabo v pisni ter ustni komunikaciji. Rezultati na nacionalnem preverjanju znanja angleščine kažejo 20% boljše rezultate pri učencih, ki so redno izpostavljeni ChestBook Teaching načinu dela.

Delavnice iz zgodnjega učenja jezika

Delavnice za učitelje predstavijo korake, kako vzpostaviti otroku prijazno učenje jezika z namenom uporabe jezika tako, da skozi razvijanje učnih strategij pri učenju hkrati nagovoriti razvijanje celega spektra veščin: sodobne veščine, senzorne veščine, komunikacijske veščine, socialne veščine in motorične veščine. Center izobraževalnega procesa je aktiven otrok, ki sodeluje v lastem procesu izobraževanja.

Skozi delavnice učitelji aktivno sodelujete pri procesu izobraževanja in tudi sami spoznavate in uporabljate sodobne veščine, s poudarkom na razvijanju kreativnega mišljenja.

Set delavnic je hkrati tudi priprava na pouk. Z udeležbo na vseh delavnicah učitelji pridobite znanje, strategije kreativnega mišljenja in načina kvalitetnega poučevanja zase in za učence, ter material za izvedbo projektno zasnovanega pouka za celotno šolsko leto.

Poleg predavateljice Mag. Mije Selič, smo k sodelovanju povabili tudi Mag. Nastjo Mulej, edino licencirana trenerko de Bonovih metod razmišljanja, ki prevzame drugo delavnico. Več o njej lahko preberete na njeni spletni strani.

Delavnice potekajo v angleškem jeziku.


KRAJ Ljudska Univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

DATUM

 • 30. 9. 2023 Delavnica 1: Lesson Structure and Socialisation, tutor Mag. Mija Selič
 • 11. 11. 2023 Delavnica 2: Using Creativity for Planning a Storytelling Activity, tutor Mag. Nastja Mulej
 • 2. 12. 2023 Delavnica 3: Group Work and Gamification, tutor Mag. Mija Selič
 • 27. 1. 2024 Delavnica 4: Elementary and Social Games / Activities, tutor Mag. Mija Selič
 • 18. 5. 2024 Delavnica, MAMA, bo na vrsti po zaključenih četverčkih in je namenjena sestavi nalog, po katerih lahko evalviramo otrokovo pridobljeno znanje. Namenjena je vsem, ki boste zaključili četverčke, saj je delavnica sinteza vseh štirih delov.

CILJNA SKUPINA Za učitelje tujih jezikov od 1. do 5. razreda in razredne učitelje


PROGRAM


Skozi vse delavnice je prepletena nit aktivne udeležbe v lastnem procesu učenja, kako mentorirati in ne poučevati, kako uporabljati ne naučiti se na pamet.

 • Lesson Structure and Socialisation: Skozi praktične aktivnosti povežemo prakso s teorijo in spoznamo kako organizirati strukturo ure, kjer se izvaja pouk v ciljnem jeziku (na delavnici je to angleški jezik) z namenom razvijanja socialnih, motoričnih, senzoričnih in komunikacijskih veščin ter spodbujanja koncentracije in osredotočenosti na delo pri otrocih. Skozi t.im. jezikovno kopel, strukturirano v uvodno rutino, spoznamo, kako se otroci, ob uporabi veščin, naučijo strategij sledenja in razumevanja navodil, podanih v tujem jeziku. Program
 • Using Creativity for Planning a Storytelling Activity: Predavateljica organizira delo v skupinah tako, da udeleženci spoznajo različne tehnike kreativnega mišljenja (po De Bonu) in z njihovo uporabo oblikujejo vse tri aktivnosti pripovedovanja pravljice: Pre-storytelling, Storytelling in Post-storytelling. Program
 • Group Work and Gamification: Udeleženci spoznajo kako organizirati delo po skupinah, kateri so tisti elementi, ki aktivnost spremenijo v igro, in kako hkrati nagovoriti različne nivoje znanja. V prvem delu udeleženci aktivno sodelujejo v igrah, v drugem delu pa v skupinah oblikujejo aktivnosti ob različnih slikanicah. Program
 • Elementary and Social Games/ Activities: Udeleženci skozi aktivno udeležbo v dejavnostih spoznajo kako poteka usvajanje besedišča z asociacijami prek elementarnih iger ter kako uporabiti jezik za komunikacijo skozi socialne igre. Program

CENA


 • 109€ za delavnico za aktivnega učitelja ob prijavi na vse štiri delavnice - skupaj 436€ (Aktiven učitelj je vpisan na C00lSch00l mailing listi, bere novičnik, sodeluje pri odgovorih na zastavljena vprašanja.)
 • 125€ Early Bird za delavnico, ob prijavi na vse štiri delavnice - skupaj 500€ (Prijava na vse delavnice do 31. 8. 2023.)
 • 145€ redna cena za delavnico, ob prijavi na vse štiri delavnice - skupaj 580€ (Prijava na vse delavnice po 31. 8. 2023)
 • 169€ cena za prijavo na posamezno delavnico.

PRIJAVA NA DELAVNICE

Pretekli dogodki

DELAVNICA: The Use of Picture Books in Speaking and Reading Communication

Zgodbe so bile vedno magnet za poslušalce, motivacija za sodelujoče in inspiracija za delo.

Tokrat vas s pravljično obarvano delavnico vabimo k sodelovanju, kjer vam bomo odprli kanale za inspiracijo, vas motivirali za komunikacijo in za popotnico dodali še ščepec energije za delo v razredu.

Kako?

Z uporabo veščin 21. stoletja bomo analizirali pravljico How to Catch a Falling Star, avtorjev H. in D. Howarth ter pripravili material za namen govorne in bralne komunikacije za otroke. Po predstavljenih strategijah dela, boste udeleženci novo pridobljeno znanje uporabili pri analizi petih slikanicah po izboru učiteljev:

 1. Hooray for Hat by Brian Won
 2. Stuck by Oliver Jeffers
 3. We're Going on a Bear Hunt by Michae Rosen
 4. Monkey Puzzle by Julia Donaldson
 5. The Enormous Turnip, folk tale

Ob zaključku delavnice boste domov odnesli znanje: kako analizirati slikanico za namen govorne in bralne komunikacije pri najmlajših ter pripravljen material za zgoraj omenjene slikanice.

Se vidimo na pravljični strani izobraževanja!


KRAJ Ljubljana, Osnovna šola Ig, Troštova ulica 24, 1292 Ig

DATUM 4. marec 2023

URA 9:00 - 14:00

CILJNA SKUPINA Učitelji angleščine 1. do 5. razreda in razredni učitelji

Nosilka programa: Mag. Mija Selič


PROGRAM


8:45 - 9:00 · ZBOR: Kava, prigrizek

9:00 - 9:30 · PRIPRAVA Udeleženci: Vprašanja in odgovori na temo komunikacija v angleščini v razredu

9:30 - 10:30 · DEMONSTRACIJA STRATEGIJE PRIPRAVE MATERIALA: Mija Selič: Kako analizirati knjigo in pripraviti ustrezne vsebine ter besedišče za vzpodbujanje komunikacije.

10:30 - 10:40 · ODMOR

10:40 - 11:40 · ANALIZA PETIH SLIKANIC: Delo udeležencev po skupinah.

11:40 - 11:50 · ODMOR

11:50 - 13:45 · EVALVACIJA SLIKANIC: Pregled analize slikanic in diskusija, kako uspešno uporabiti analiziran material pri komunikaciji učencev

13:45 - 14:00 · ZAKLJUČEK: Kako naprej in kje ter kako vam C00lSch00l nudi podporo.


CENA


Redna cena: 159€

Early Bird cena: 145€ (prijava do 31. 01. 2023)CoolWeb XI v1.9.14