Jezikovna Šola - CoolSchool

TEČAJI ANGLEŠČINE ZA OTROKE - UČENJE KOMUNIKACIJE V ANGLEŠČINI ZA OTROKE

že od leta 2002

ChestBook Teaching: Kjer otroci samozavestno osvajajo angleščino skozi pravljične zgodbe in se suvereno naučijo govoriti angleško.

Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

NAŠI JEZIKOVNI TEČAJI:

 • uporabljamo avtentične angleške pravljice
 • iz pravljice naredimo projekt, v katerem otroci:
  • uporabljajo angleščino, ko spoznavajo in podoživljajo pravljice
  • rišejo, kreirajo in komentirajo svoje variante pravljic
  • skozi elementarne igre usvajajo besedišče, slovnico, jezikovne strukture ... iz pravljic
  • znanje jezika uporabijo v socialni igri (dramatizacija pravljice) in ob svoji risbi pripovedujejo pravljico.

REZULTATI OTROK, ČE ZAČNEJO PRAVI ČAS (vrtec oz. 1. razred)

(kontinuiteta je pogoj)

 • najmanj 20% boljši NPZ rezultati pri angleščini
 • do 80% boljše znanje kot je povprečje v šoli
 • otroci se radi vračajo k nam
Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

Dosežki otrok v tečajih angleščine- cilji po razredih:

Vrtec - Učenje angleščine: Navajanje na angleščino

 • Otroci se postopoma uvajajo v angleščino prek pravljic in igranja 'pravljičnih' iger.

1. razred - Socializacija

 • Učenje spretnosti sodelovanja v skupini in sprejemanje angleščine kot pogovornega jezika.
 • Uporaba raznolikih aktivnosti in iger, ki vključujejo tako že znane kot manj znane elemente.
 • Izvedba prvega projekta, ki temelji na pravljicah.

2. razred - Začetek opismenjevanja

 • Spoznavanje videza črk v angleški abecedi in njihove izgovorjave.
 • Postopno uvajanje v pisanje z zapisovanjem projektne zgodbe, pri čemer se črke uporabljajo za dopolnjevanje besedila s ključnimi in znanimi besedami.
 • Za uvajanje v opismenjevanje uporabimo pravljico o Patricku in njegovih hišnih ljubljenčkih.

3. razred - Branje in spogledovanje s slovnico

 • Otroci se učijo povezovati zapis besedila s pravilno izgovorjavo s pomočjo uporabe barvne bralne kode, ki je edinstvena za ChestBook način dela. Le to uporabimo pri branju pravljic iz Usborne zbirke Phonics Readers.
 • Spoznavanje glagola BE in množine skozi zgodbo o Tigru, ki obišče Sally.

4. razred - Struktura besedila in opisni sedanjik

 • Pričetek urjenja pravilne slovnice, vključno s strukturo stavka in besedila.
 • Razumevanje in uporaba opisnega sedanjika (Present Simple Tense) s pomočjo zgodbe o Zelo lačni gosenici.

5. razred - Orientacija v času

 • Spoznamo pevko Doris Day inskozi njeno pesem lažje razumemo preteklik, sedanjik in prihodnjik.

6. razred - Bralno, pisno, govorno in slušno (spo)razumevanje

 • Znanje angleščine otrok je že tako dobro, da se skozi celo leto evalviramo po standardih iz nacionalnega preverjanja znanja za 6. razred.
 • Otroci dosegajo minimalno 80% točk na nacionalnem preverjanju znanja pri angleščini.

Ti cilji sledijo ChestBook načinu učenja angleščine, ki poudarja interaktivne in zabavne metode učenja, vključno s pravljicami, igrami in uporabo unikatnih didaktičnih pripomočkov ter aktivnosti, ki smo jih razvili v CoolSchool.


KRAJ

CELJE: Cesta na Ostrožno 9, 3000 Celje
ŠKOCJAN (Dolenjska): Hrastulje 11, 8275 Škocjan


 IZVAJANJE PROGRAMA


 POGOJI IZVAJANJA


 CENA IN PLAČILNI POGOJI

 • 375€ - VRTEC
 • 475€ - ŠOLA
 • Ob vpisu se plačnik zaveže, da bo poravnal znesek v celoti.
 • Znižanje tečajnine je mogoče izključno zaradi bolezni, ki traja najmanj tri tedne (tri zaporedne odsotnosti). Znižana cena se obračuna pri zadnjem obroku, pod pogojem, da so vsi prejšnji obroki plačani.
 • Znesek se poravna v petih obrokih:
  • Vrtec - 75€ na obrok
  • Šola - 95€ na obrok
 • Individualne ure - 26€ na srečanje. Zakupi se 5 srečanj.

Plačilni obroki so vezani na spodnje datume. Opomnik za plačilo prejmete na e-naslov

 • 1. obrok - 15. 10.
 • 2. obrok - 15. 12.
 • 3. obrok - 15. 2.
 • 4. obrok - 15. 4
 • 5. obrok - 15. 5. - upoštevanje popustov in/ali odsotnosti zaradi daljše bolezni
Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

 INDIVIDUALNE URE:


 UGODNOSTI:

 • Več otrok iz iste družine: Prvi plača polno ceno, ostali imajo popust (eno srečanje brezplačno). Popust se upošteva pri zadnjem obroku pod pogojem, da so vse obveznosti iz prejšnjih plačilnih obdobij poravnane.
 • V kolikor dobimo prijavo novega otroka po vašem priporočilu (se navede v prijavi), imate eno srečanje za vašega otroka brezplačno. Tudi tu velja pogoj, da so vse obveznosti iz prejšnjih plačilnih obdobij poravnane.
Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.CoolWeb XI v1.9.14