RISANE PREDLOGE – CoolDoodle

Učitelji, ki jim učbenik predstavlja preveč tog koncept učenja in ugotavljajo, da je otrokom preveč statičen, se lahko odločijo za alternativo.

Glede na teme, ki jih pokriva učni načrt za zgodnje učenje tujega jezika v prvem triletju (2014), smo pripravili sklope risanih predlog (CoolDoodle). Za vsako temo je narisanih več vrst predlog, ki jih otroci ali dopolnjujejo, barvajo, izrezujejo, lepijo… na način 'knjigobube'. Učitelj si lahko izbere poljubno risano predlogo iz sklopa predlog pod določeno temo in jih iz leta v leto spreminja glede na lastno željo. Ista risana predloga se lahko 'reši' na različne načine in nivoje znanja. Z drugimi besedami – enaka predloga je lahko uporabna v prvem, drugem in tretjem razredu, le nivo reševanja je drugačen.

Poleg osnovnih tem iz učnega načrta, pokrivajo risane predloge tudi nekatere pravljice. Izbira pravljic je usklajena s tematiko učnega načrta.

Risane predloge za zgodnje učenje tujega jezika Risane predloge za zgodnje učenje tujega jezika

Zbirka risanih predlog.