C00lSch00l - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Če imate težave s prikazovanjem, si oglejte to sporočilo v oknu brskalnika.

April 2018

Pomlad je tu. Sicer še sramežljiva, a končno smo jo dočakali. In, s pomladjo finaliziramo tudi naša C00lSch00l izobraževanja.

IZOBRAŽEVANJA

Dočakali smo zadnjo projektno zasnovano Sobotnico POLETJE in POSLUŠANJE. Sistematično bomo obravnavali poslušanje; od razumevanja bistva/smisla besedila, prek izvajanja navodil do iskanja posameznih informacij v besedilu. Čeprav so učenci stari med 6 in 8 let, se jih s primernimi dejavnostmi že lahko usmeri v strategijo dela, ki se jo uporablja na NPZ jih. Rezultati so opazni že v 3. razredu!

Zadnja Sobotnica PREVERJANJE IN OCENJEVANJE, (19. 5. 2018, OŠ Ljubečna), je namenjena organizaciji, izvedbi in kriterijem ocenjevanja pri vsejh jezikovnih veščinah, tako pri formativnem spremljanju kakor tudi končnem ocenjevanju. Vse dejavnosti bomo izvedli na konkretnih primerih. Prijava je odprta do 19. 4. 2018.

Bližata se tudi temeljni delavnici:

IGRA JE RESNA STVAR! 1.-3. razred (20. - 22.8.2018) Prijave se zbirajo do konca šolskega leta 2017/18.

SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH 4. in 5. razred (8. - 9. 6 2018). Prijave so odprte do 9. maja 2018

RAZPIS PROJEKTA

V šolskem letu 2017/18 izvajamo pilotski projekt UVAJANJE PROJEKTNEGA DELA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA, na treh osnovnih šolah: OŠ Moravče, OŠ Sp. Polskava in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.

O načinu projektnega dela lahko preberete v prispevkih v reviji Šolski razgledi, na BLOGU in v člankih v reviji HLT Magazine Oktober 2015 in Oktober 2016.

Z naslednjim šolskim letom bomo projekt nadaljevali, začenjši s 1. razredom. Vključimo lahko še eno šolo. Angleščina se izvaja projektno, z jasno zasnovanimi, ciljno oblikovanimi etapami, osnovanimi na t. im. resnih igrah in s poudarkom na socializaciji. V kolikor imate željo, vljudno vabljeni k prijavi.

POGOJI SODELOVANJA:

 • Poznavanje projektnega pristopa izvajalke pouka (udeležba učiteljice vsaj na temeljni delavnici IGRA JE RESNA STVAR.);
 • izvajanje programa angleščine brez učbenikov in delovnih zvezkov;
 • uporaba C00lSch00l didaktičnih pripomočkov;
 • zagotovitev možnosti izvajanja hospitacij in analiz hospitacij;
 • aktivno sodelovanje vodstva šole (sledenje poteka projekta);
 • sodelovanje v projektu vsaj 3 leta;
 • isti/a učitelj/ica (ali tim učiteljev/ic) za izvedbo projekta;
 • dovoljena uporaba izsledkov/izdelkov/posnetkov za objave člankov v strokovnih revijah.

NAČIN DELA:

 • začetno srečanje konec meseca avgusta (letni načrt dela);
 • tri hospitacije v tekočem šolskem letu (individualni pristop posamezne šole glede na potek hospitacij in analize dela);
 • individualni program posamezne šole (ki ga izdela učitelj/ica na osnovi etap projekta);
 • napredek otrok se spremlja od 1. do 3. razreda.
 • individualni coaching

STROŠKI:

 • povračilo potnih stroškov vodje projekta pri hospitacijah in analizah;
 • financiranje izobraževanja učiteljev (Sobotnice).
 • coaching je za šolo brezplačen

PRIJAVA:

 • V kolikor se odločite za sodelovanje, pošljite dopis z opisom doseganja pogojev sodelovanja na info@c00lsch00l.eu
 • ROK ZA PRIJAVO: 18. 6. 2018
 • odgovor o izboru šole: do 30. 6. 2018

NAROČILA PRIPOMOČKOV

Naročila se sprejemajo do 15. 6. 2018. Cenik in obrazec za naročila najdete na tej povezavi..

Misel meseca:

“You can. You should. And if you’re brave enough to start, you will.”
Stephen King


Vse najlepše,
ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu