C00lSch00l - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Če imate težave s prikazovanjem, si oglejte to sporočilo v oknu brskalnika.

Januar 2017

In je leto ponovno naokoli ...

... kako ga bomo začeli, nadaljevali in dokončali, je naša odločitev. C00lSch00l je tu za vas in vam daje ideje, ki jih lahko uporabite.

Leto 2016 smo zaključili optimistično, z otvoritvijo C00lSobotnic.

Na prvem srečanju smo spoznali pomen:

  • ritmičnih dejavnosti (in njihovo vpeljevanje v različne jezikovne dejavnosti),
  • skupinskega dela (in kako vpeljevati v delo v razredu),
  • sodelovalnega učenja (zakaj in na kakšen način),
  • izvajanja dejavnosti v kontekstu ter
  • zavedanja, kaj želimo z določeno dejavnostjo doseči (kateri so cilji).
  • Demonstrirali smo način obravnavanja vsebin brez učbenika/DZ, pri čemer smo omogočili razvoj divergentnega mišljenja pri otrocih.
Utrinki iz učilnice

Odprlo se je vprašanje OPISMENJEVANJA. Le to bomo sistematično (po razredih) obravnavali na naslednji C00lSobotnici, ki bo 17. 3. 2017. Predlagana lokacija je OŠ Borovnica, vendar še ni potrjena. Prijave sprejemamo do konca meseca februarja 2017.

Objavljen je nov prispevek na blogu: Obravnavanje vsebin z razvijanjem divergentnega mišljenja pri učencih.


Utrinki s seminarja

S septembrom 2016 smo začeli sodelovati z mariborsko Pedagoško fakulteto. V sodelovanju z dr. Mihaelo Brumen iščemo poti in glavne potenciale pri vpeljevanju 'našega načina dela' v pouk zgodnjega učenja tujega jezika v osnovni šoli.
Predstavitve C00lSch00l načina dela (trenutno že znane in potrjene):

  • IATEFL SLO - mednarodna konferenca v Topolšci, marec 2017
  • začetni in nadaljevalni seminar konec junija in avgusta 2017
  • predstavitev našega pristopa poučevanja lahko predstavimo tudi na vaši šoli. Pišite nam na info@c00lsch00l.eu in dogovorili se bomo za termin.

Misel meseca:

lifehack

Vse najlepše,
ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu