C00lSch00l - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Če imate težave s prikazovanjem, si oglejte to sporočilo v oknu brskalnika.

Junij 2017

Preden se zaprejo šolska vrata in se odpravimo na zaslužen odklop, še zadnji sklop novic, o katerih boste lahko razmislili do naslednjega šolskega leta in jih umestili v svoj plan dela.

Naročila pripomočkov

Rok za oddjo naročil C00lSch00l didaktičnih pripomočkov je 30. 6. 2017, z dobavo konec avgusta 2017.

Država nameni 30,00 EUR za material (učbeniki, DZ, delovni učbeniki ipd.) na otroka, z vednostjo, da je vsako leto treba kupiti nov set materiala.

Cena C00lSch00l pripomočkov, preračunano ne delež, ki pade na otroka, predstavlja 12,00 EUR na otroka. To je enkratni znesek, material pa se uporablja lahko vse do 5 razreda OŠ. Z drugimi besedami, 2.4€ na leto na otroka.(Podrobneje)

Šola, katerih učitelji so bili na C00lSch00l izobraževanjih, lahko do enega leta po obisku izobrževanja uveljavljajo popust. Za naročilo, cene in vrednosti popustov, sledite povezavi.

Da se material lahko uporabi in izkoristi v vseh svojih potencialih, mora biti učitelj dovolj strokovno usposobljen in vedeti, kaj z njim početi. V ta namen so organizirana tudi redna IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE.

Izobraževanja za učitelje

Igra je resna stvar - začetni seminar

 • 19. 6. -21. 6. 2017 - OŠ Ljubečna, Kocbekova ul. 40 (Rok prijave do 24. 5. 2017)
 • 21. 8. - 23. 8. 2017 - OŠ Ljubečna, Kocbekova ul. 40 (še možna prijava)

Slovnica v vizualnih podobah - nadaljevalni seminar

 • 26. 6. - 27. 6. 2017 - OŠ Ljubečna, Kocbekova ul. 40 (Rok prijave do 24. 5. 2017)

Več o programu, kotizaciji in prijavi na povezavi SEMINARJI

Izobraževanja v š.l. 2017/2018

V naslednjem šolskem letu bo način izobraževanja nekoliko spremenjen:

Dosedanja dvo- in tri- dnevna seminarja bosta izvedena le enkrat na leto.

 • Igra je resna stvar - začetni seminar, kjer se poda okvir dela, se izvedejo praktične dejavnosti v povezavi s cilji ter se izdela LDN za jesensko obdobje - konec avgusta
 • Slovnica v vizualnih podobah - nadaljevalni seminar, kjer se poda okvir dela za usvajanje vseh jezikovnih veščin in slovnice - oktobra, med jesenskimi počitnicami.
 • C00lSobotnice (predvidoma 4) - enodnevna srečanja/delavnice prek leta. Cilj: izdelava LDN za preostali del leta v treh srečanjih, eno srečanje bo namenjeno ocenjevanju.

V prvo triletje brez učbenikov

je naslov že izvedenega seminarja za učitelje razrednega pouka, ki poučujejo vse predmete razen angleščine. Izveden je bil v sodelovanju med C00lSch00l in Projektom 9.

Skozi sobotni dan smo oblikovali zgodbo iz vsebin SPO, ki jo bomo prek štirih letnih časov peljali skozi šolsko leto. Odnose bomo obravnavali praktično, prek sodelovalnih struktur prek vsega leta. V zgodbo bomo medpredmetno povezovali cilje iz ostalih predmetov, še posebej iz SLO, saj lahko pri SPO pokrijemo približno 2/3 ciljev iz SLO: lahko se naučimo poslušati, govoriti, brati in pisati. Ugotovili smo, da lahko to dosežemo le, če:

 • odstranimo učbenike in DZ, si naredimo program (zgodbo), kjer nas vodijo CILJI (lepo strukturirani in plastno zastavljeni),
 • vemo, kaj pomeni znati poslušati, govoriti, brati in pisati,
 • vemo, do katerega cilja posamezna dejavnost vodi,
 • cilje medpredmetno povežemo,
 • učitelji delo organiziramo, delo pa prevzamejo učenci,
 • se zavedamo, kaj so naša izhodišča in naše smernice,
 • delamo in živimo to, kar zahtevamo od učencev.

Osebno me je navdušila ugotovitev učiteljic (ki so nekoč že delale brez učbenikov, a so jih razmere porinile v njihovo uporabo in imajo izkušnje iz obojega), da učbeniki in DZ omejujejo tako učence kot njih.

In so se odločile, da se vrnejo nazaj h kreativnosti, samostojnosti in fleksibilnosti. Iskrene čestitke vsem!

Podrobni vtisi iz delavnice so zbrani v prispevku na portalu Projekta 9 (povezava do prispevka).

BLOG

Bo svoje prispevke objavil v septembru. Nabralo se je veliko:

 • pomen členov,
 • medsebojne hospitacije učiteljev
 • pomembnost povezovanja vsebin
 • C00lSobotnice

Misel meseca:

I have no special talent. I am only passionately curious.
(Albert Einstein)


Vse najlepše,
ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu