C00lSch00l - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Če imate težave s prikazovanjem, si oglejte to sporočilo v oknu brskalnika.

Maj 2018

Pozdravljeni,

Globoko v šolskem letu, z mislimi že oblikujemo zaključek in čakamo na poletje ...

V letošnjem šolskem letu so nam izkušnje pokazale, kako bomo v neslednjem šolskem letu nadaljevali.

Morda iščete način dela, ki bo učencem prinesel več zabave, vam pa večje zadovoljstvo, ker boste imeli bolj motivirane učence?

Eden od načinov, ki se je v praksi izkazal za izjemno uspešnega tako pri napredku učencev kot tudi v suverenosti učiteljev, je projektni pristop (PBA - project based approach, ki ga sistematično in uspešno uvajamo na dveh slovenskih osnovnih šolah!)

IGRA JE RESNA STVAR!

Krovna delavnica, IGRA JE RESNA STVAR! (20 - 22.8. 2018) je tridnevna (namenjena prvi triadi in otvoritvi novega šolskega leta) :

 • prva dva dneva sistematično pregledamo etape projektnega pristopa, skozi katere v kontekstu prepletemo različne teme in nagovorimo vse jezikovne ter socialne veščine. Dejavnosti so oblikovane skozi elemente igre in funkcionalno ter komunikacijsko naravnane.
 • zadnji dan je namenjen preiskusu naučenega v praksi, z manjšo skupino učencev ter analizi videnega.

Za vse, ki ste krovno delavnico obiskali v letih od 2014-2016 velja, da je vsebinsko in organizacijsko močno spremenjena in je bolj osredotočena na prepoznavanje cilje in oblikovanje dejavnosti glede na cilje, saj ste učitelji v svojih anketnih odgovorih izrazili željo, da se bi se cilje bolj sistematično obravnavalo.

V kolikor potrebujete ali želite 'osvežitev', je pravi čas, da se nam avgusta pridružite.

Prijave sprejete do vključno 10. 6. 2018 imajo ceno 160,00 EUR . Prijave sprejete od 11.6. 2018 imajo polno ceno 195,00 EUR. (za samoplačnike/fizične osebe se DDV ne obračuna)

SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH!

8. - 9. 6. 2018 se izvaja zadnja delavnica v letošnjem šolskem letu, namenjena 4. in 5. razredu.

V dveh dneh se sistematično pregleda način oblikovanja dejavnosti, ki učence privedejo do razumevanja strukture stavka, stavčnih členov, tvorjenja časov ter pisanja strukturiranega besedila. Vse prek vseh štirih jezikovnih veščin, ki prav tako bazirajo na elementih igre in utrjevanju socialnih veščin.

Prijave za samoplačnike so še mogoče do 15. 5. 2018. Cena dvodnevne delavnice je 140 EUR (za samoplačnike/fizične osebe se DDV ne obračuna).

RAZPIS PROJEKTA

V šolskem letu 2017/18 izvajamo pilotski projekt UVAJANJE PROJEKTNEGA DELA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA, na treh osnovnih šolah: OŠ Moravče, OŠ Sp. Polskava in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.

O načinu projektnega dela lahko preberete v prispevkih v reviji Šolski razgledi, na BLOGU in v člankih v reviji HLT Magazine Oktober 2015 in Oktober 2016.

Z naslednjim šolskim letom bomo projekt nadaljevali, začenjši s 1. razredom. Vključimo lahko še eno šolo. Angleščina se izvaja projektno, z jasno zasnovanimi, ciljno oblikovanimi etapami, osnovanimi na t. im. resnih igrah in s poudarkom na socializaciji. V kolikor imate željo, vljudno vabljeni k prijavi.

POGOJI SODELOVANJA:

 • Poznavanje projektnega pristopa izvajalke pouka (udeležba učiteljice vsaj na temeljni delavnici IGRA JE RESNA STVAR.);
 • izvajanje programa angleščine brez učbenikov in delovnih zvezkov;
 • uporaba C00lSch00l didaktičnih pripomočkov;
 • zagotovitev možnosti izvajanja hospitacij in analiz hospitacij;
 • aktivno sodelovanje vodstva šole (sledenje poteka projekta);
 • sodelovanje v projektu vsaj 3 leta;
 • isti/a učitelj/ica (ali tim učiteljev/ic) za izvedbo projekta;
 • dovoljena uporaba izsledkov/izdelkov/posnetkov za objave člankov v strokovnih revijah.

NAČIN DELA:

 • začetno srečanje konec meseca avgusta (letni načrt dela);
 • tri hospitacije v tekočem šolskem letu (individualni pristop posamezne šole glede na potek hospitacij in analize dela);
 • individualni program posamezne šole (ki ga izdela učitelj/ica na osnovi etap projekta);
 • napredek otrok se spremlja od 1. do 3. razreda.
 • individualni coaching

STROŠKI:

 • povračilo potnih stroškov vodje projekta pri hospitacijah in analizah;
 • financiranje izobraževanja učiteljev (Sobotnice).
 • coaching je za šolo brezplačen

PRIJAVA:

 • V kolikor se odločite za sodelovanje, pošljite dopis z opisom doseganja pogojev sodelovanja na info@c00lsch00l.eu
 • ROK ZA PRIJAVO: 18. 6. 2018
 • odgovor o izboru šole: do 30. 6. 2018

NAROČILA PRIPOMOČKOV

Naročila se sprejemajo do 15. 6. 2018. Cenik in obrazec za naročila najdete na tej povezavi..

Misel meseca:

“The secret of getting ahead is getting started."
Mark Twain


Vse najlepše,
ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu