C00lSch00l - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Če imate težave s prikazovanjem, si oglejte to sporočilo v oknu brskalnika.

September 2017

Začelo se je novo šolsko leto ...

... pri C00lSch00l smo ga otvorili z delavnico Igra je resna stvar!, ki se je odvijala na OŠ Ljubečna konec meseca avgusta. To je bila že naša 15. delavnica. Dosedanji odzivi ter komentarji udeležencev so nas postopno pripeljali do novega oblikovanja izobraževanj, ki bo naslovil vse vaše posredovane želje.

Izobraževanja v šolskem letu 2017/18

Vsako šolsko leto se bo konec avgusta pričelo z Osnovno delavnico - Igra je resna stvar!, na kateri udeleženci dobijo vpogled v etape projektnega dela (in s tem v oblikovanje programa), ki prek različnih vsebin vodi v usvajanje jezikovnih in socialnih veščin pri otrocih starih od 6-8 let.

Utrjevanje pristopa in osvežitev idej se prek šolskega leta poglobi skozi štiri, prav tako tematsko zasnovane Sobotnice. Posamezna Sobotnica je, poleg projekta, poglobljeno osredotočena na posamezna področja jezikovnega usvajanja. Zadnja je namenjena spremljanju/ocenjevanju otrokovega znanja.

V času jesenskih počitnic se izvaja nadgradnja Osnovne delavnice - Slovnica v vizualnih podobah, ki sistematično predstavi način poučevanja pri usvajanju jezikovnih veščin in slovnice za otroke stare 9-10 let.

Vsa izobraževanja skupaj zajemajo 70 ur, strnjenih v 9 dni, razporejenih prek 15 mesecev. Po končanem izobraževanju imajo udeleženci dovolj znanja in poln nabor aktivnosti, ciljno naravnanih in strukturiranih v program, za suvereno in samostojno pot v zgodnjem tujejezikovnem poučevanju. Učbenika pri svojem delu ne potrebujejo več.

Še podrobeje o izobraževanjih je napisano na Blogu in na spletni strani C00lSch00l.

Pretekle Sobotnice

V šolskem letu 2016/17 smo se učitelji s šol, ki poučujemo na 'projektni način' in združujemo različne metode dela v odprt didaktični koncept, ter uporabljamo C00lSch00l didaktične pripomočke, srečali na dveh Sobotnicah. Povezanost enako mislečih, medsebojne spodbude in izmenjava dobre prakse nas je privedla do tega, da so tri šole stopile v projekt in bodo, ob coachingu C00lSch00l, sistematično sledile napredku otrok v duhu projektnega dela in odprtega didaktičnega koncepta. Občasni prispevki bodo objavljeni na Blogu.

Nakup pripomočkov

S septembrom 2017 sta se C00lSch00l načinu izvajanja tujejezikovnega pouka pridružili še dve šoli. Čestitamo!

Če se nam želite pridružiti tudi vi, lahko do 15. 9. 2017 oddate svoje naročilo. Pripomočke boste prejeli v mesecu novembru 2017. Zaradi postopka izdelave in zamudnega zlaganja kartic, se naročila pobirajo 4x na leto in se izdelajo izključno po naročilu. Naslednji sklop naročil se zbira do 15. 12. 2017.

Misel meseca:

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
(Benjamin Franklin)


Vse najlepše,
ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu