CoolSchool - teaching aids, seminars for early foreign language learning. Učni pripomočki in seminarji za zgodnje učenje tujega jezika. Jezikovna šola za najmlajše. NOVICE
Oglejte si to sporočilo v oknu brskalnika.

Maj 2015
C00lSch00l UČNI PRIPOMOČKI: naročila sprejemamo do 1.7.2015, z dobavo septembra 2015. Pripomočki se tiskajo po predhodnem naročilu.

Kartoteka: http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/cooltool.php
Hiški: http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/coolhouse.php
Naročila: http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/narocila.php


SEMINARJI:

(Seminar se v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10) ovrednoti z 1 točko.)

POSTOJNA: rok prijave se zaključuje. Če vam je lokacija blizu, izkoristite priložnost. Tokrat izjemoma je seminar pri vas.
LOKACIJA:OŠ A. GLOBOČNIKA, Postojna
TERMIN: 4., 5., 6. junij 2015
PRIJAVE: do 8.5.2015!!!
PROGRAM seminarja je v priponki.
NOVO MESTO: rok prijave se zaključuje. Če vam je lokacija blizu, izkoristite priložnost. Tokrat izjemoma je seminar pri vas.
LOKACIJA: OŠ CENTER, Novo mesto
TERMIN: 29.6., 30.6., 1.7. 2015
PRIJAVE: sprejemamo do 15.5.2015.
PROGRAM seminarja je v priponki.
CELJE:
LOKACIJA: OŠ Ljubečna, Ljubečna (pri Celju)
TERMIN: 20., 21. in 22.8. 2015
PRIJAVE: sprejemamo do 15.6.2015.
PROGRAM seminarja je v priponki.

Več o seminarju / prijava:http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/seminar.php


SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH je nadaljevalni seminar, priporočljiv za vse, ki ste začetni seminar že obiskali in poučujete tudi 4. in 5. razred. Predstavili vam bomo način, kako lahko vizualno, konkretno, ob uporabi ritma ter kartoteke otrokom predstavimo časovno orientacijo, čase, besedni red, vprašalnice, besedne vrste, množino, predloge ... skratka slovnico. Temin: predvidoma v oktobru 2015. Seminar je nadgradnja začetnega, zato je zaželeno, da imate usvojeno znanje začetnega seminarja.             ekipa C00lSch00l

CL-SCL šola jezikov za najmlajše, d.o.o
Cesta na Ostrožno 13, Celje 3000
Slovenija, EU
041/896 635
info@c00lsch00l.eu
www.c00lsch00l.eu