Dosežki otrok

VRTEC

Opismenjevanje

Ne uporabljamo učbenikov in delovnih zvezkov. Otroci so aktivno vključeni v dogajanje prek giba, petja, igre, delavnic idr.

Otrok sprejme tuji jezik neobremenjeno in sproščeno, kot sredstvo komunikacije med otrokom in animatorjem. Tuji jezik je v funkciji komunikacije podprt z vizualno podporo (sliko), gibom, ritmom, tipom in glasbo in otrok se na tako zastavljena navodila/dogajanja/igre tudi neverbalno odzove. To pomeni, da otrok razume sporočilo in ga neverbalno izrazi.

Otrok se po vzorčnih dialogih/igrah tudi verbalno odziva. Nekateri samostojno, drugi v skupini z ostalimi otroki.

Otrok suvereno prepeva pesmi v tujem jeziku, v skupini z ostalimi otroki.

Otrok vzpostavi pozitiven odnos do tujega jezika.

Slovnica: otrok se spozna z osebnim zaimkom 'I' in 'you' ter zna predstaviti sebe in prijatelja z imenom. Besedišče se vrti okoli sveta živali, družine in otroku znanega okolja, ki se ga vpelje prek pravljic ali pesmic in se ga uporablja v igrah izpeljanih iz obravnavanih pravljic/pesmic. Pri obravnavanju besedišča je pozoren na člene (a, an). Barve in števila/preštevanje so del vsake obravnavane vsebine.

Opis pristopa dela.

ŠOLA

Priprava na branje in pisanje

Ne uporabljamo učbenikov in delovnih zvezkov. Otroci so aktivno vključeni v dogajanje prek giba, petja, igre, delavnic idr. Otrokom zagotavljamo izobraževanje do 5 razreda. Postopoma, na način 'nalaganja znanja po plasteh/stopnjah' otroci do 5. razreda usvojijo:

Opis pristopa dela.