C00lSch00l - učitelji

Smo ekipa učiteljev, ki znamo svojo strokovnost zaviti v igro in jo otrokom predstaviti na enostaven način.


Mag. Mija Selič že let poučuje angleščino otroke stare od štirih do desetih let. Svoje izkušnje je kot prostovoljka pridobivala v angleških osnovnih šolah in pridobljeno znanje uporabljala na slovenskih osnovnih šolah. Formalno in neformalno se je izobraževala tako doma kot v tujini. Magistrirala je s področja razrednega pouka na temo sodelovalnega učenja pri maternem in tujem jeziku, ima štiriletno izpopolnjevanje in izobraževanje s področja konvergentne pedagogike (CIAVER, Belgija), zaključeno PI-ZPA izobraževanje ter certifikat CPE (Cambridge University). Sodelovala je v razvojno-raziskovalnem projektu Sporazumevanje v tujih jezikih, MŠŠ, katerega rezultat je bil osnutek učnega načrta za zgodnje učenje tujega jezika in uvajala angleščino v prvo triado v nekaj slovenskih osnovnih šolah. V letih od 2007 do 2011 je v okviru ZRSŠ izvajala delavnice iz zgodnjega učenja tujega jezika. Po konvergentni metodi je angleščino uvajala v ljubljanskem vrtcu F. Prešeren in dve leti izvajala project ‘Angleščina v vrtcu’ v vrtcu A. Černejeve v Celju.

Že let uspešno vodi svojo jezikovno šolo C00lSch00l, kjer usposablja učitelje in razvija didaktične pripomočke za zgodnje učenje tujega jezika ter hkrati izvaja tečaje za otroke. Svoj način dela in pripomočke uspešno predstavlja v tujih revijah (HLT, Pilgrims; C&TS, IATEFL GB) in na mednarodnih konferencah (Lublin, Krakow, Budimpešta, Bruselj, Topolšica, Berlin).


Lili Stokić: Že let jo razveseljuje delo vzgojiteljice predšolskih otrok v enem izmed celjskih vrtcev. Verjame, da je delo z otroki poslanstvo in meni, da ga je potrebno opravljati s srcem in dušo. Angleški jezik je njena prva ljubezen, ki ne pojenja že od osnovne šole in v veselje ji je širiti znanje vedoželjnim otroškim glavicam. Je mamica deklice, ki je hkrati tudi njena učiteljica za življenje, saj meni, da otroške modrosti presegajo odrasle.


Anita Zupanc je vzgojiteljica, ki je zaljubljena v delo z otroki, pisano besedo in glasbo. Je pisateljica in tekstopiska, sicer pa od malih nog navdušena nad slovenskim in angleškim jezikom. Pri delu z otroki so ji v pomoč kitara, kanček čarobnega prahu, veliko smeha in topli objemi.